Skip to content


VenCC Ortam Denetleme Sistemleri nedir?

VENCC Ortam Denetleme Sistemi genel olarak “herhangi bir ortamda ölçülebilen herhangi bir değeri” (Sıcaklık, nem, ses düzeyi, CO, CO2 vb.) merkezi bir sunucuda toplama projesi olarak özetlenebilir. Ölçüm yapan sensörler, KET yönetmeliğine uygun olarak 433 MHz frekansta veri toplayıcı cihaza yaptıkları ölçümlerin sonuçlarını gönderirler, veri toplayıcı cihaz da WiFi, Ethernet ya da GSM üzerinden toplanan bu verinin merkezi bir sunucuda toplanmasını sağlar. VentCC özellikle aşı/ecza dolaplarındaki sıcaklıkları -40C ile +70 C’ ler arasında ölçebilmektedir.   

Ventura Sıcaklık Takip Programı, Sağlık Bakanlığı servisleriyle tam uyumlu olarak çalışmaktadır.

İşlevsel Özellikleri

  • Anlık Sıcaklık Takibi ve arşivleme
  • WEB üzerinden istenilen oda/dolap sıcaklık değerini izleyebilme
  • Parametrik İstatistiksel ve grafiksel raporlama
  • SMS, Email, Sesli ve Görsel Uyarı Sistemi
  • Kolay Kullanım
  • Bakanlık Servisleriyle Tam Entegrasyon
  • 2D Karekod Okuyucu
  • Karekod Destekli Stok Yönetimi