Skip to content

 

Commentum Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

Commentum entegre lojistik sistemi, Universal Medical Device Nomenclature System (ECRI/UMDNS), United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), Global Medical Device Nomenclature (GMDN), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) gibi standartlar ile uyumlu olarak sağlık tesislerindeki tıbbi cihazların verimlilik takibinin yapılmasını ve verimliliği üst düzeyde tutmak için yapılan planlamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan fonksiyonel bir yazılımdır.

Tüm sağlık tesislerinde hem Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi, hem de Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Bakım/Onarım/Kalibrasyon Sözleşmesi bulunan tıbbi cihazlar için, klinik mühendislik hizmeti veren firmalarla entegre olarak çalışabilen ve entegrasyon üzerinden firmayı sözleşmede bulunan kriterler (asgari müdahale süresi, onarım süresi ve uptime oranı vb.) üzerinden takip edilebilmesi ve gerektiğinde cezai işlem uygulanabilmeye olanak sağlaması açısından ilk projedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan KMBYS (Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi) ve DVYS ((Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi) iş akışlarına, marka, branş, tür vd tanımlarına, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı “Klinik Mühendislik Hizmetleri” konulu yazısı, 01.07.2013 tarih ve 2013/09 sayılı “Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları” konulu genelgesi ile ve 20.09.2013 tarih ve 80981279 nolu “Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri” konulu yazısı ile tam uyumludur. KMBYS ve DVYS, Sağlık Bakanlığı 2018 kural setlerine uygunluğu Kayıt Tescil Birimi tarafından onaylıdır.

İşlevsel Özellikleri 

  • Tıbbi cihazlarının envanter ve zimmet kayıt ve takipleri
  • Tıbbi cihaz uptime takibi
  • Arıza bildirimleri ve takipleri
  • Periyodik bakımlarının ve kalibrasyonların planlanması ve takibi
  • Yenileme süreçlerinin kayıt altına alınması
  • Hurdaya ayrılma işlemleri
  • Garanti veya teknik hizmet sözleşmelerinin takibi
  • Parça değişimi süreçlerinin takibi

Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi(MKYS) ile entegrasyon