Skip to content

LISSpy – Kit Denetleme Sistemi

Lis – SPY

Eğer diagnostik alanda çalışıyorsanız ve hastanelere “Hasta Başı Çalışma” anlaşması yapıyorsanız veya yapmayı düşünüyorsanız, artık Lis-SPY sayesinde olan biteni kontrol altında tutabileceksiniz demektir.

LIS-Spy, diagnostik cihaz tedarikçileri için geliştirilmiş, hastanede bulunan HBYS-LBYS’de üretilen sonuç sayılılarını cihaz tedarikçisinin de kendi sistemi üzerinden denetlemesini sağlayan; test sayıları; tekrar sayıları ve kalite kontrol sayılarını doğrulama amaçlı olarak cihaz tedarikçisine sunan ve bu verileri raporlayan bilgi yönetim sistemidir.

Kullanıcılar, cihazda belli tarihler aralığında hangi testten, hangi hastaya ne kadar çalışıldığını ve bunların ne kadarının tekrar çalışması olduğunu kolayca raporlayabilirler. Medikal Firmalar, elde edilen bilgileri hastane sistemi ile karşılaştırarak, kullanılan kitlerin verimliliğini artırıp, kendi maliyetlerini düşürebilirler.

Lis-SPY, HIS veya LIS a çısından bakıldığında ise sadece cihazdan gelen veriyi host bilgisayara gönderen, host bilgisayardan gelen veriyi de cihaza gönderen zararsız bir yazılımdır.


Hasta Başı Çalışma ve Lis-SPY

Hasta Başı Çalışma yönteminde yaşanan en önemli sorun, hastanenin medikal firmaya bildirdiği dönemsel test sayılarının, firmanın bu dönem içerisinde sağladığı kit miktarı ile uyumsuz olmasıdır. Örneğin hastane, medikal firmaya ay sonunda 80,000 adet test çalıştığını bildirirken, gerçekte firma ay içerisinde 120,000 testlik kit harcamıştır. Firma bunun yaklaşık 20,000 adedinin test tekrarı olduğunu tahmin etmekte, ancak geri kalan 20,000 adedinin ne olduğunu bilmemektedir ve bilme şansı da yoktur. Dolayısı ile hastanenin bildirdiği rakamlara göre fatura kesmek zorunda kalmaktadır.

LIS-SPY bir iletişim dinleme programıdır. Diagnostik cihaz ile LIS/HIS arasındaki iletişimi sürekli olarak dinler ve bu bilgiyi kaydeder. Çalışılan test ile ilgili bilgiler LIS/HIS’ten ve cihazdan silinse dahi, LIS-SPY’da kayıtlı olarak kalır ve hiçbir şekilde silinemez. Böylece çalışılan hasta sayısı, bu hastalara kaç adet test yapılıp kaç adet tekrar yapıldığı LIS-SPY’da kayıtlı olarak kalır. Dolayısı ile çalışılan gerçek test sayısı her zaman LIS-SPY’dan görülebilir.