Skip to content

 

PAGO İnsan kaynakları Yönetim Sistemi nedir?

 

Pago, sağlık tesislerinde hizmet veren sağlık çalışanlarının insan kaynakları yönetim sistemidir. Personel kayıtları için MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) sorgulaması esas alınmıştır. Entegre olacak sistemlerle (HBYS, PDKS) personel ile ilgili anlık veri alışverişi sağlanır. MHRS’ye (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) entegre olarak aktif randevusu olan hekimlerin izin işlemlerini kontrol eder ve engelleyici tedbirler alır. Girilen izinlerin ÇKYS (Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) ile entegrasyonu sayesinde aynı verinin birden fazla girişinin önüne geçer, veri bütünlüğü sağlar. Aynı zamanda, PDKS’ye (Personel Devam Kontrol Sistemi) bilgi sağlar, ilgili personellerin çalışma durumlarını paylaşılarak, giriş ve çıkışların kontrollü yapılması için entegrasyona açık servisler sunar. Sağlık tesislerinde çalışan tüm HBYS’ler için ortak bir entegrasyon arayüzüne sahiptir.

Üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları için, YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) Döner Sermaye Ek Ödeme Mevzuatına, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın güncel mevzuatlarına, günün ihtiyaçlarına, ulusal/uluslararası kalite standartlarının gereklerine, tüm düzenleme ve yönetmeliklere uygun olarak, web/mobil teknolojilerle geliştirilmiş merkezi bir sistemdir.

Genel Özellikleri:

  • Hak mağduriyetlerini engelleme: Personel arasında oluşabilecek hak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını ve gereksiz ödemelerin önüne geçilebilmesini amaçlar.
  • Doğru hesaplama, doğru ödeme: Süregelen yanlış ödemelerin tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılarak doğru ve eksiksiz ödemelerin yapılabilmesini sağlar. 
  • Kağıtsız işlem: Süreci uçtan uca ele alır, hesaplama adımlarını otomatikleştirir.
  • Entegrasyon: Hesap adımlarında gerekli olan ve tutarsızlık denetimi yapabilen harici sistem entegrasyonlarının tamamı kapsanır.