Click to log in to CAtenA.

Click to Open a Support Request.

Smart-EKG: Akıllı EKG Analizi

Amaç: En sık rastlanan ve en zor tespit edilen olmak üzere seçilmiş 20 aritmi türü ve 4 anomali için yapay zekâ yöntemleri ile otomatik yorum yapılması ve bu yorumun hekim görüşüne sunulması hedeflenmiştir. Hasta sağlığının korunması ve hastane hizmetlerinin insan hatası ya da becerisi ile sınırlı kalmaması, uzaktan teşhis ya da etkin izlemenin sağlanması için cihaz bağımsız tasarlanacak yapay zekâ servis yazılımı, farklı girdi formatlarını işleyebilme, dönüştürebilme ve yorumlama yeteneğindedir.

Yöntem: EKG cihazından elde edilen verinin gerek QRS dalgaları ile gerekse doğrudan Lead II ile elde edilen ham hali ile çalışılabilir yetenekte çoklu sınıflama problemi çözümüdür.  Makine öğrenimin RF ve MLP yöntemleri ile derin yaklaşımlardan LSTM ve CNN modelleri kapsama alınmıştır.  Sınıf içi doğrulukların artırılması için ensembling yapılır.

Yenilikçi Yönler

  • Cihaz bağımsız EKG Analizi ve yorumu yapabilen yapay zekâ servisi
  • Cihaz bağımsızlıkta önemli olan model girdi parametrelerinin tek tipli tek kaynaklı olması için QRS bileşeni ve diğer kalp atım parametrelerini ham veriden çıkarma
  • Kalp anomalileri ve aritmilerinin kolay ekleneceği platform hizmete sunulacaktır.
  • EKG Analizi yorumlarının saklanması ve sorgulanması
  • En iyi modellemeyi sağlamak için yapay zekâ yöntemlerinin birlikte(ensembling) kullanımı.
  • Teletıp gibi tamamı uzaktan veri aktarımı ile yapılması gereken EKG yorumlarına uygun işlem modeli
  • Hastanın mevcut durumuna ait tıbbı bilgilerini de kapsayan bireysel EKG Analizi

Address

Sancak Mah. Sema Yazar Sok. No:10/1 Çankaya-ANKARA

Phone: 0312 265 00 80

Fax      :
 0312 265 00 83

E-mail :
iletisim@ventura.com.tr