Skip to content


ALIS Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

ALIS uçtan uca Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi tasarımı ve geliştirimidir ve firmamızın erken Ar-Ge çalışmalarından biri olup, bu alanda ilk ve halen en yaygın çözümdür. ALIS, tıbbi laboratuvarlarda hasta için tetkik isteminden başlayıp tetkiklerin raporlanmasına kadar geçen tüm aşamaların yönetildiği bir bilgi yönetim sistemidir. Tetkik istemi ve raporlama arasında geçen barkodlama, örnek alma, örneklerin taşınması, laboratuvar kabulü veya reddi, tetkik istemlerinin VLIB aracılığıyla cihazlara gönderilmesi ve yine VLIB aracılığıyla cihazlardan üretilen test sonuçlarının alınması, teknik onay, klinik onay, tetkiklerin tekrar edilmesi ve üretilen raporların HBYS’ye aktarılması gibi tüm süreç adımlarını kapsamaktadır.

Uluslararası platformda diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin tek ölçütü sayılan IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) testlerinden başarıyla geçerek, laboratuvar alan bilgisinde IHE deklarasyonuna sahip Türkiye’de ilk ve Nisan 2013 tarihi itibari ile tek yerli yazılımı olmuştur.

ALIS kapsamında özü itibariyle birlikte çalışabilirliğin en ön planda olması sebebiyle, yalnız sonuç üretmeye yönelik değil, ürettiği sonucu kaliteli sunabilmesiyle öne çıkmaktadır. Akreditasyon ihtiyacı veya hedefi olan laboratuvarların kalite indikatörlerine danışmanlık yapabilecek seviyededir. ALIS analizör cihazların aynı zamanda günlük kalite kontrol süreçlerini laboratuvarın daha kolay takip edebilmesi için ilgili grafiksel ve istatistiksel veriler sunarak, cihaz modeli veya sürümünden kaynaklı bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır.

Laboratuvarlar arasında tetkik istemleri ve tetkik sonuçları aktarabilmek için tetkiklerin standart bir kodlama sistemi ile gerçekleşebilmesi için LOINC kodlarının kullanımı ilke kez ALIS içinde gerçekklemiş ve devamında elde edilen başarı ile LOINC tüm Türkiye genelinde kullanılır hale gelmiştir. Halen Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı LOINC web arayüzü Ventura tarafından yönetilmektedir.

ALIS, Türkiye’nin birçok bölgesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Laboratuvarları, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Özel Hastaneler, Özel Laboratuvarlar, Kan Bankaları ve çeşitli sağlık tesislerinde çalışmaktadır.

Genel Özellikleri

  • Merkezi Kullanım:ALIS’le bir merkezdeki farklı laboratuvarlar birbirine bağlanabildiği gibi, birden fazla merkez ve bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalıştırılır.
  • Esneklik ve Entegrasyon:ALIS, farklı veri tabanları, yazılımlar (HBYS) ve cihazlar ile entegre çalışır. Her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile bütünleşik olarak çalışabildiği gibi hastanede kullanılan HBYS’nin değişmesi durumunda bile ALIS yeni gelen sistemle entegre olarak çalışmaya devam edebilir.
  • Uzmanlık:LBYS, başlı başına bir uzmanlık alanıdır. AB ülkelerindeki ve ABD’deki uygulamaların %79’unda tekil çözümler yerine, bütünleşik HBYS + LBYS çözümleri tercih edilmektedir. ALIS ayrıca Bakteriyoloji ve Kan Bankası uygulamalarında Türkiye’de öncü konumundadır.
  • İzlenebilirlik:Hastanın testlerinin hangi aşamada olduğu sürekli olarak izlenebilir.
  • Doğru Faturalandırma:Laboratuvarda çalışılan tüm testler faturalandırılır, testlerde kayıp ya da kaçak olmaz.
  • Güvenilirlik, Tutarlılık:ALIS’le tüm süreçler sisteme dâhil edildiğinden, aksama veya karışıklık olmaz. Sonuçlar arasındaki tutarsızlıklar raporlanır. Tüm sonuçlar arşivlenir.
  • Kullanım Kolaylığı:Anlaşılır ekran ve menü tasarımı ile kullanıcılar, ALIS’te istedikleri işlemleri kolaylıkla yapabilirler.

ALIS Web: ALIS Web ile hasta test istemleri web üzerinden girilebilir ve laboratuvara gelmeden önce barkodlanması sağlanabilir. Web üzerinden hasta sonuçları izlenebilir ve bu sonuçlara erişim kullanıcının özelliğine göre kısıtlanabilir.

Oracle, MS-SQL ve Postgre ile %100 uyumlu
ISO 15189 desteği
Akıllı tetkik istem yönetimi
MiddleWare çözümü
LOT bazında sonuç takibi
ISO 15189 desteği
Laboratuvar İş Zekası ve sınırsız istatistik çözümleri
AON Analizi
Turn Around Time Analizi
LOINC kodlama sistemi
IHE standartlarında entegrasyon
İhtiyaca göre hem web tabanlı hem de istemci/sunucu mimari