Skip to content

AnimArca: Akıllı Yoğun Bakım Kutusu

Amaç: Yoğun bakım yatakları başında hastaya bağlanan cihazların standart bir arayüzle tek bir kutuya bağlanarak anlık ölçme, değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda kutu üzerinde hasta izlemenin önemli gerekleri arasında olan yoğun bakım skorları otomatik hesaplama, yanlış alarm tespiti, artifak tespiti, sepsis erken uyarı modülleri bulunmaktadır. Toplanan verilerin merkezi bir sunucuda saklanması ve sorgulanması mümkündür.

Yöntem: AnimArca içinde yoğun bakım cihazlarının evrensel adaptörü USB Type-C olarak seçilmiştir ve evrensel dönüştürücüler ve bulut destekli cihaz tanıma servisi ile cihaz bağımsız çalışma ortamı geliştirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarla patent süreçleri tetikleniştir. Yoğun bakın skorlarından en sık kullanılan 4 tanesi için kutu içi hesaplama ARDEN sözdizimi ile sağlanmıştır. ARDEN ile aynı zamanda yoğun bakımların kendi özgün skorlarını hesaplamaları ya da hasta takibi için önemli formül ya da kuralları tanımlayıp dinamik biçimde kutuya yüklenmeleri mümkündür. Sepsis erken teşhisinde RF ve LSTM yöntemleri kullanılmıştır. Tüm geliştirmeler Phyton ve kütühaneleri ile yapılmıştır.

Yenilikçi Yönler

·       AnimaPort Evrensel Çevirici

·       Tak-Çalıştır

·       Wi-Fi ile kesintisiz veri toplama

·       HDMI arayüz

·       Artifakt ve Yanlış Alarm Tespiti

·       Özelleştirilebilir Skorlama

·       Sepsis Erken Uyarı