Skip to content

Endüstriyel Liderlik

ALIS, uluslararası platformda diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin tek ölçütü sayılan IHE testlerinden başarıyla geçerek, laboratuvar alan bilgisinde IHE deklarasyonuna sahip Türkiye’de ilk ve Nisan 2013 tarihi itibari ile tek yerli yazılımı olmuştur.

VITALIS, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre olarak çalışabilen Türkiye’nin ilk ve tek Kan Bankası Bilgi Sistemidir.

RiPACS, Türkiye’nin tümüyle yerli ve RIS Odaklı PACS Mimarisine sahip ilk yazılımıdır.

COMMENTUM: Bakım/Onarım/Kalibrasyon Sözleşmesi bulunan tıbbi cihazlar için, klinik mühendislik hizmeti veren firmalarla entegre olarak çalışabilen ve entegrasyon üzerinden firmayı sözleşmede bulunan kriterler (asgari müdahale süresi, onarım süresi ve uptime oranı vb.) üzerinden takip edilebilmesini ve müeyyide uygulanmasına olanak sağlayan ilk projedir.

CAtenA: Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesinde önemli yer tutan, rt-PCR sonuçlarının cihaz ve kitten bağımsız olarak işlenmesi, değerlendirilmesi ve arşivlenmesini sağlayan entegre çözümümüz olup; yapay zekâ desteği ile sonuç değerlendirmesi de yapabilmektedir. Bu hali ile ülkemizde ve Dünya’da ilk olan yazılımımız pandemi sürecinin yönetiminde önemli bir role sahiptir.