Skip to content

Optare Kemoterapi Sistemi, Kanser hastalarının ilaçla tedavi süreçlerinin bütün aşamalarını elektronik ortama taşıyan, ilaç hazırlama cihazları ve sağlık bilişimi alanında hizmet veren bütün paydaşlar ile entegre veri alışverişine açık, platform bağımsız web tabanlı modüler bir sistemdir.

 • Uluslararası tedavi protokolleri, protokoller de kullanılan etkenler, kullanım şekilleri sistemde tanımlı gelmektedir. Sistem verilecek maximum doz miktarlarını kontrol ederek hasta boy ve kilosuna göre doz hesabını otomatik yapmaktadır. Bu şekilde yaygın ilaç hatalarının önüne geçilmektedir.
 • Hastanın vital bulguları ve entegrasyondan gelen laboratuvar sonuçları her yeni emir kaydında izlenebilmektedir. Bu şekilde doğru doz hesaplaması yapılabilmektedir.
 • Sistem her aşamada barkod/Karekod destekli çalışmaktadır. Doğru hastaya, doğru zamanda doğru ilaç ve doğru miktar prensibiyle barkod/Karekod kontrolleriyle hatalı hasta/hatalı doz/hatalı ilaç kullanımının önüne geçmektedir.
 • Tedavi emri ve tedavi protokolü oluşturulan hasta için randevu planlaması yapılmakta ve hastanın seansa katılım tarih ve saatleri planlanmaktadır.
 • Hazırlanan tedavi protokollerine göre hasta ilaç hazırlama talep bilgisi ilaç hazırlama cihazlarına gönderilebilmekte ve randevu tarih/saatine göre hazırlanması talep edilmektedir.
 • SMS/mail yoluyla randevuları hatırlatılarak seans öncesi yapacağı işlemler ön bilgilendirme olarak hastaya iletilir.
 • Dinamik karar destek sistemleri ile bütün hastalara ait detaylı raporlar alınır, yeni rapor ve dashboardlar tanımlanabilir. Kurumun isteklerine göre yeniden tasarlanabilir.
 • Ayrıntılı kür uygulama ekranları ile bütün yapılan işlemler tek ekran üzerinde gösterilerek doktora ve sağlık personeline karar destek konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Doz değişikliklerinde yetkili olarak atanan Doktor onayı istenilmekte ve böylelikle doz hatalarından kaynaklı yanlış tedavi uygulamalarının önüne geçilmektedir.
 • Sistemin her aşaması ayrıntılı yetkilendirmeler ile çalışmaktadır.
 • Hastaya tedavi protokolü planlamasında premedikasyon, medikasyon, postmedikasyon aşamalarında hangi ilaçların alınacağı tanımlanmakta, hastanın seansa gelirken/seanstan ayrılış sonrasında yapacakları işlemler, alacağı ilaçlar kayıt altına alınmakta ve bu şekilde hasta bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
 • Hbys ile entegre olarak kullanılması durumunda bütün süreçler ve seansta uygulanan ilaç/malzemelere ait bütün mali kayıtlar için servisler aracılığıyla hasta bazlı veri alabilmek mümkündür. Aynı şekilde yeni hasta/hasta vital bulguları/tanı ve istekler/laboratuvar sonuçları ve emir kayıtları servisler üzerinden gönderilmektedir.
 • Sistem üzerinden hasta onam formları alınabilmekte ve bu dökümanlar ıslak imza alındıktan sonra tekrar sisteme yüklenebilmektedir.