Skip to content

Interacto ilaç Bilgi Sistemi

Interacto İlaç Bilgi Sistemi Nedir?

Inetracto Türkiye’de kullanılan ilaç ve OTC (Over The Counter) olarak bilinen bitkisel ürünlerle ilgili ulusal ve uluslararası veri ve bilgi sağlayıcıları tek ve tümleşik bir çerçevede bir araya getiren ve sunan yenilikçi bir İlaç Bilgi Sistemi web servisi ve web uygulamasıdır. Interacto ile Türkiye’de satılan her türlü ilaç ve OTC ürünle ilgili olarak diğer İlaç Bilgi Sistemi sağlayıcıları tarafından da sağlanan temel ilaç bilgisi, ambalaj resimleri, ilaçların SGK tarafından karşılanması ve hastanın ödeyeceği fark, literatüre dayalı etkileşim ve geçimsizlik bilgisi, doz bilgisi, KÜB/KT dokümanları, etken madde gibi her türlü bilgiye erişebilmektedir. Bu temel beklentilerin ötesinde, Inetacto ile (i) KÜB/KT karşılaştırmalı etkileşim/geçimsizlik bilgisi (ii) etkileşim yönetimi (iii) gerçek vakalara dayalı ilaç advers etki bilgisi (iv) KÜB/KT karşılaştırmalı endikasyon bilgisi (v) gebelik ve emzirme döneminde kullanılabilecek alternatif ilaçlar (vi) aynı etkinin sağlanabileceği daha dar spekturumlu antibiyogram önerisi (vii) SUT hizmet kodları ile birlikte hastaya yapılacak laboratuvar tetkikleri ve hastanın kullandığı ilaç arasındaki ilişkiye erişebilir hale gelecektir.

Interacto’nun özellikle hedeflediği sadece etkileşim bilgisinin kullanıcıya sunulması değil; aynı zamand “etkileşim yönetimi” için de bilgi teknolojilerine duyulan desteği sağlamaktır. Etkileşim yönetiminin en temel parametrelerinden biri olan yarılanma ömrü de yine etkileşimde olduğu gibi KÜB/KT ve literatüre göre farklılık gösterebilmektedir. Daha da önemlisi, hekim tarafından zorunlu olarak hastaya birbiri ile etkileşen ilaçların reçete edilmesi halinde bu ilaçların hangisinin diğerinden ne kadar önce kullanılması gerektiği bilgisi de karşılanan temel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.

Genel Özelliklleri

 • Web servisi ve uygulaması olmak üzere iki farklı çözüm
 • TİTCK tarafından yayınlanmış olan etken madde ve aktif metabolit listesi uluslararası RxNorm standardı ile eşleştirilme, Türkiye’de kullanılan Türkçe etken madde isimlerinin Unified Medical Language System (UMLS) platformuna taşınması
 • Türkiye’de kullanılan ICD10/AM (Australian Modification) 6. Sürümüne daha sonradan yapılmış olan eklentilerle birlikte hâlihazırda ortaya çıkmış olan ve ICD10/TR olarak adlandırılabilecek kodlama sisteminin yine UMLS platformuna taşınması
 • Türkiye’de Antibiyogram Duyarlılık Testlerinde kullanılan Türkçe organizma isimlerinin ve Türkçe Antibiyotik isimlerinin Dünya Sağlık Örgütü standartları ile eşleştirilmesi
 • Türkiye’de kullanılan ve laboratuvar testlerini tanımlamakta da kullanılan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve ABD’de kullanılan CPT/Lab eşleştirmesi
 • Yurt dışından ve tercihen etkileşim için FDA kaynakları, geçimsizlik için de American Society of Hospital Pharmacists (ASHP) kaynakları esas alınarak oluşturulmuş hazır veritabanları ile entegrasyon
 • İlaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi ve ilaç geçimsizlik bilgilerini hem Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan KÜB/KT verilerine dayanarak hem de uluslararası literatüre dayanarak aynı anda karşılaştırmalı gösterim
 • Etken madde/aktif metabolit yarılanma ömür bilgisine dayanarak “etkileşim yönetimi” desteği
 • FDA tarafından düzenli olarak yayınlanan ve gerçek vakalara dayanan ilaç advers etkilerinin servis edilmesi
 • Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan KÜB/KT bilgileri ile FDA tarafından yayınlanan FDA Drug Label bilgilerinin birlikte ve karşılaştırmalı erişimi
 • Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılan ilaçların etkileri ve alternatif ilaç önerileri uluslararası literatüre uygun olarak sunma
 • Antibiyogram Duyarlılık Testi sonuçlarına göre hastaya etki edebilecek en dar spektrumlu antibiyotik için öneride bulunma
 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Laboratuvar istemlerine bağlı olarak ve hastaya yazılmış reçete ya da hastanın kullandığı ilaçlara bağlı olarak laboratuvar tetkiklerinde gerçekleşebilecek olası hatalar hakkında bilgilendirme
 • İlaç Bilgi Sistemi tedarikçileri tarafından sunulan ilaç ve OTC ürünlerle ilgili tüm bilgileri sunabilme