Skip to content

Smart X-Ray: Akıllı Nodül Tespiti

Amaç: Akciğer nodülleri, akciğer röntgeninde (X-Ray) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında görülebilen yuvarlak, beyaz noktalar olarak görülen, 3 cm’den küçük kitleleridir. Bu kütlelerin zamanında tespit edilmesi akciğer kanserinin erken teşhisinde kritik rol oynar.  X-Ray ile hızlı ve ucuz görüntüleme yöntemi olarak, farklı klinik süreçlerde sıklıkla kullanılır. Bu görüntüleme çıktılarının yapay zekâ servisi ile otomatik işlenmesi ve akciğer nodüllerinin anlamsal etiketlenmesinin sağlanması amaçlanmıştır

Yöntem: Farklı mimari özelliklere sahip olan üç ayrı CNN modeli ile kademeli çözüm yöntemi geliştirilmiştir. Eğitim öncesi ön işlemede röntgenler Gamma düzeltmesi ve CLAHE metotları ile işlenir. Öncelikle röntgen üzerinden akciğer segmentasyonu yapılır ve devamında nodül varlığı ikili sınıflama problemi olarak araştırılır. Eğer nodül bulgusu var ise nodül segmentasyonu için araştırma yapılır

Yenilikçi Yönler

·       Türkiye’ye özel akciğer nodül teşhis veri seti üzerinde çalışır

·       Otomatik akciğer segmentasyonu yapabilen yapay zekâ servisi mevcuttur

·       Derin öğrenme ile akciğer röntgen sınıflandırma ve segmentasyon servisi içerir

·       Farklı kıllanım senaruolarına uygun hale getirilebilir

·       DICOM formatlı röntgenleri okuma ve işleme becerisine sahiptir