Skip to content

Neden tercih ediliyoruz?

Tecrübeli ve Öngörülüyüz

Sağlık süreçlerini tüm ayrıntısı ile bilir, tüm değişiklikleri ve düzenlemeleri takip ederiz…
Karar süreçlerine katkı verecek analitik yaklaşımları öngörür ve geliştiririz…
Verilen çözümleri uygulamak değil, çözümü üretmenin gerektiği her noktada sorumluluk alırız…
Sağlık uygulamalarında oraya çıkacak olumlu/olumsuz sonuçları öngörür ve paydaşlarımıza iletiriz…

 

Birlikte çalışırız

Ekip olarak birlikte çalışma bütünlüğüne inanırız…
Tüm organizasyonlarımızda tüm paydaşlarımız birlikte çalışır.
Değişen Kurum ihtiyaçlarını önceden görür, amaç, hedef ve ilkelerine uygun olarak çalışırız…
Kullanıcıyı/yöneticiyi dikkatle dinleyip, proaktif bir yaklaşımla bir çözüm üretiriz…
Sadece kendi sistemimize göre değil, kurum ihtiyacına göre çözüm sunarız…
Önceliklerimiz; hastalarımızın ve kurumlarımızın öncelikleridir…

 

Sürekli, açık ve güveniliriz

Açık, gerçekçi ve etkin bir iletişim ortamında çalışırız…
Kurumlarımızla karşılıklı olarak; açıklık, dürüstlük ve güven temeline dayalı ilişkiler kurarız…
Sürekli öğrenir, öğretir, geri bildirim, öneri ve eleştirilerle gelişiriz…
İşimizi sahipleniriz; kurduğumuz sistemin ve verdiğimiz sözlerin arkasında oluruz…
Sorumluluk gerektiren kararlarımızı hızlı alır, aynı hız ve kararlılıkla hayata geçiririz…

 

Etik değerlere sahip çıkarız

Tüm ilişkilerimizde ve süreçlerimizde etik değerlere sahip çıkarız …
Mesleki etik değerlerimize uygun davranırız …
Paydaşlarımızın etik kodlarına dikkat ederiz …
Bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir, yasalar çerçevesinde uygulanmasını sağlarız …

 

Yenilikçiyiz

Araştırır, geliştirir ve sürekliliği olan çözümler üretiriz…
Ar-Ge çalışmalarına önem vererek yenilikçilik ürünler geliştiririz…
Yeni fikirleri/teknolojileri/yöntemleri ve girişimleri planlı ve sistematik bir şekilde izleriz… Tüm yeniliklere fırsat sağlarız….
Teknoloji-ihtiyaç-yapılabilirlik analizleri yürütülerek yenilikçilik stratejisi ortaya koyarız…
Ürün ve hizmetlerimizi sürekli gözden geçirerek, değişimi etkin olarak yönetiriz…
Ürün ve hizmetlerimizin itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz…

 

Kullanıcı Memnuniyeti Sağlarız

Kullanıcı memnuniyetini sağlamayı başarı kriteri olarak kabul ederiz…
Kullanıcı memnuniyetinin artırılması amacıyla tüm faaliyetlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik yönetim sistemi (Toplam Kalite Yönetimi) uygularız…
Kullanıcı sadakatini, karşılıklı değer yaratan yakın ilişkilerle sağlarız…