Skip to content

Probo: Akıllı Onay

Amaç: Biokimya laboratuvarlarında çalışılan tetkiklerin %60’ına karşılık gelen test grubunun sonuçlarını uzmana ikinci göz oluşturacak biçimde makine öğrenimi yöntemleri ile onay durumlarının değerlendirmesi sağlanmıştır.

Yöntem: Otomatik onay ve akıllı onay şeklinde kademeli çözüm geliştirilmiştir. Otomatik onay kural tabanlı bir sistem olup, özellikle cihazlardan kaynaklı aksaklıkları yakalamak için kullanılır. Otomatik onay değerlendirmesinden sonra hastanın anlık durumu değerlendirmesi için geleneksel makine öğrenimi yöntemlerinden SVM, MLP ve evrişimsel yöntemlerden RF kullanılarak onay durumu ikinci kez değerlendirilir. Bu süreçte yapılan deneylerde kapsama alınan 27 adet test için başarı oranı %99’lar düzeyinde elde edilmiştir.

Yenilikçi Yönler

·    Otomatik onay sisteminde test sonuçları, diğer test sonuçları ve mevcut hasta bilgisi ile ilişkilendirilerek taranmakta ve düşük uyumluluk gösteren sonuçlar, tekrar test etme veya uzman çağrısı gibi bir sonraki aşamayı tetiklemektedir.

·       Hata oranını azaltma

·       Laboratuvarın çalışma hızını arttırma

·       Uzmanlar arası karar farklarını ortadan kaldırarak standart kararlar verilmesini sağlama

·       Uzmanlık gerektirmeyen test sonuçlarına harcanan zamanı azaltarak alan bilgisi ve uzmanlık gerektiren test sonuçlarına odaklanmasını sağlama

·       LBYS entegrasyonu