Skip to content

Faaliyet Alanı: Sağlık Bilişimi, Yapay Zekâ, Yazılım Hizmet ve Servisleri

Misyon: Sağlık Bilişiminin lider kuruluşu Ventura; Sağlık ekosisteminin çekirdek ve destekleyici tüm süreçlerine hitap eden ürünleri ile, yarını hedefleyen ve bugünü kolaylaştıran çözümler üretmek misyonu ile, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, artan ve çeşitlenen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümlerle müşterilerine memnuniyet odaklı hizmet sunar.

Vizyonumuz: Arge ve yenilikçi sağlık bilişimi çözümleri ile Ventura, ithal ürün kullanımını azaltmak ve yerli üretim çözümlerini yurtdışı pazarına taşımak vizyonu ile çalışmaktadır.

Statejik Hedeflerimiz: Mevcut İş Alanlarını Geliştirme, Yeni Kanal/Pazar Fırsatları, Akıllı ve Yeniliçki Ürün Geliştirme, Sürdürülebilir Arge Çalışmaları, Sağlık Bilişiminde Pazarın Derinleştirilmesi

Tecrübemiz: Yenilikçi, dinamik ve özgün yazılım çözümleri geliştirmek için 2002 yılında çıktığımız yolda, grubumuza dahil ettiğimiz Egesoft ve Bilfo şirketlerimizle birlikte; sağlık süreçlerinin pek çoğunu kapsayan çözüm, servis ve hizmet sağlamaktayız. Bugüne kadar ondan fazla ürün ile ulusal ve uluslararası müşterilerine hizmet veren şirketimizde ülke ölçekli proje geliştirme ve destekleme süreçleri kurumsal olarak işletilmekte ve Sağlık Bilişimi alanındaki haklı liderliğimizin asıl sebebini oluşturmaktadır.

Ar&Ge: Sağlık Bilişimi alanına yön veren deneyim ve tecrübemizle insan ve hayat merkezli cesur projelerimizi hayal etmek ve gerçekleştirmek için bitmek bilmez bir azimle çalışıyoruz. 2018 yılı itibariyle ArGe Merkezi statüsüne kavuşan şirketimizde; sürdürülebilir ve katma değerli bir gelişimi hayata geçirmek için bireysel ya da kolektif gelişimin önünü açıyoruz. Kurumsal ArGe süreçlerimizi işletirken her bir çalışanımızın kendini geliştirebildiği, inisiyatif alarak daha verimli hale geldiği, değer yaratarak değer kazandığı, araştırma ve yenilikçi düşünme ortamını sağlıyoruz.

Çözümlerimiz: Sağlık Bilişimi bünyesinde geliştirdiğimiz bütüncül Uzman Sağlık Bilgi Sistemleri ile (i)sağlık hizmetinin sunum kalitesini ve verimliliğini artıran (ii) hızlı ve verimli iş akışı ile personel görevlerini destekleyen (iii) ilaç, tetkik, tedavi gibi uygulamaların ve hasta bilgilerinin güvenliğine özen gösteren ve idari hataları en az seviyeye indiren (iv) teşhis, tedavi, yönetim, planlama, kontrol, analiz ve karar verme gibi süreçleri bütüncül olarak yetkinleştiren (v) yapay zeka ile öngörücü ve analitik işlevleri hayata geçiren (vi) duruma özel teşhise yardımcı uygulamalar ile doğrudan ikinci klinisyen göz hizmeti veren çözümlerimizi hizmete sunuyoruz. 

iş ortaklarımız

oracle
micrsft
roche
abbt
beckman
TURKCELL
indir
tt
prpnet
indir22
okuman
Siemens-logo-vector