Skip to content


RiPACS, Türkiye’nin tümüyle yerli ve RIS Odaklı PACS Mimarisine sahip ilk yazılımıdır. RIS odaklı mimari ile;

 • PACS hastane sistemiminin bir modülü gibi çalışır,
 • RIS ve PACS’in HBYS’ye tam entegrasyonu sağlanmış olur,
 • Hastanedeki tüm noktalardan hem radyolog raporlarına, hem de DICOM görüntülerine erişilebilir,
 • Hastanedeki birimlerden Radyoloji randevularına erişilebilir,
 • Tüm modaliteler RiPacs ile HBYS üzerinden yönetilir,
 • PACS’tan hasta sorgulaması yapılabilir,
 • Raporlar ve görüntüler servislerden online olarak alınır,
 • Laboratuvar sonuçları ile Radyoloji sonuçlarına birlikte ulaşılabilir.

RiPacs’in Genel Özellikleri

 • Filmsiz radyoloji
 • Görüntülere internet/intranet/lokal ağ üzerinden erişim
 • Radyoloji Raporlarının 2D/3D DICOM Görüntülerle birlikte görüntülenebilmesi
 • Web tabanlı radyoloji randevu sistemi
 • HBYS ve LIS ile entegre yapı.
 • Hastanın klinik bilgileri, laboratuvar bilgileri ve radyoloji sonuçlarına tek noktadan erişim.
 • İş, çalışan ve modalitelerin merkezi olarak yönetimi
 • HL7 desteği
 • Çok dilli yapı (Viewer için Türkçe/İngilizce seçimi)
 • Esnek yetkilendirme
 • Tıbbi Dikte Entegrasyonu
 • Ses Kayıt ve ses kaydı üzerinden dikte
 • Rapor yazımı aşamasında online yazım denetimi
 • Rapor Şablonu tanımlama
 • Hasta CD/DVD’sini hasta raporu ile birlikte hazırlama olanağı
 • Modalitelerin RIS üzerinden worklist ile çalıştırılabilmesi.
 • Sağlık Bakanlığı Taslak Şartnameye %100 uyumluluk.
 • PACS’tan Hasta Sorgulama
 • Thumbnail Görüntüleme
 • PACS’a Görüntü Aktarımı
 • Cine Mode
 • 3 Boyutlu Görüntüleme
 • CD/DVD Yazma
 • Rapor Görüntüleme