Skip to content

Ventura’da Kariyer

Ventura Yazılım, her pozisyon ve görevdeki çalışanlarını şirketin en büyük varlığı olarak görmektedir. Takım arkadaşlarımızın uyumlu, disiplinli ve iletişime açık olmaları temel beklentimizdir. Kurumsal değerlerimiz işiyle barışık, verimli, bilgi ve becerisini geliştirmeye açık ve etik hassasiyeti kazanmış personel yapımızı korumamız ve geliştirmemiz gereklidir. Bu nedenle, sistematik karar almak ve uygulama süreçlerinin işletimi, yaşam boyu öğrenme, yeni ve yenilikçi teknoloji ve yaklaşımların şirket içinde yerelleşmesini sağlama, ekip çalışmaları içinde bilgi ve beceriyi yaygınlaştırma, bilimsel çıktılar üretme ve etik kodların iş süreçlerimizde gözden geçirilmesinde hassas ve titiz davranmaktayız. 

Ventura olarak iş ve proje gerekleri içinde personel istihdamından öte mesleki becerilerini sosyal ve toplumsal katkısı en yüksek olan Sağlık Bilişimi alanında kullanmak isteyen mühendis, araştırmacı ve teknik personel ile her an iş birliği ve yol arkadaşlığı yapmaya açığız. Bu nedenle tarafımıza yapılan başvuruları ihtiyaç oldukça değil, başvuru gerçekleştikçe değerlendirmekteyiz.

Öğrenciler: Üniversitelerin Bilgisayar, Yapay Zekâ, Elektrik-Elektronik, Endüstri Müh. Bölümlerinde okumakta olan, ilk 4 dönemini başarı ile tamamlamış öğrenci arkadaşlarımıza stajer olarak çalışmaktan ve tanışmaktan memnuniyet duyarız. Aynı zamanda öğrenci arkadaşlarımızın sektörel tecrübelerini katkı sağlamak ve şirketimizin gelişen ve değişen genç nesiller ile entegrasyonunu süreklileştirmek için yarı zamanlı çalışma uygulamamızı sürdürüyoruz. Bu programa başvurmak isteyen arkadaşlarımızın lisans eğitimlerinin ilk 6 dönemini başarıyla tamamlamış olmalarını bekliyoruz.

Araştırmacı: Bilgisayar, Yapay Zekâ, Elektrik-Elektronik, Endüstri gibi mühendislik dallarıyla Matematik ve İstatistik gibi temel alanlarda lisansüstü eğitimine devam eden arkadaşlarımızla teşhis ve tedavi süreçlerine odaklanan ArGe projelerimizde çalışmaktayız. Bu kapsamda Bilgisayarlı Görü, Öngörüsü Analitik, İleri Düzey Veri Tabanı Uygulamaları ve Büyük Veride Analitik Yaklaşımlar alanlarında faaliyet göstermekteyiz.

Mühendis: Bilgisayar, Yapay Zekâ, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümlerinden mezun arkadaşlarımızla mevcut çözümlerinizin bakım ve desteği ile yeni bilgi sistemlerimizin geliştirilmesinde birlikte çalışıyoruz. Bu bağlamdaki faaliyetlerimiz kısaca yapısal olan/olmayan veri formatlarını işleyebilme, büyük veri yönetimi, web tabanlı uygulama geliştirme, entegrasyon, mobil uygulama geliştirme, IoT platform ve servis geliştirme biçimindedir.

Teknik personel: Servis ve çözümlerimizin işletiminde eğitim ve destek faaliyeti yerine getiren arkadaşlarımızla birlikte saha süreçlerinin gereği olarak bilfiil müşterilerimizin ortamında çalışmaktayız. Özellikle problem anlama ve çözme yeteneğinin kritik önem taşıdığı bu alanda sunduğumuz hizmetin memnuniyet verici olmasını önemsemekteyiz. Sağlık kuruluşları ve süreçleri hakkındaki farkındalığın ilk kazanılması gereken bilgi olması ile; temel veri tabanı, işletim sistemleri ve ağ bilgisine sahip arkadaşlarımızla birlikte faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Tüm başvurularınız  için kariyer@ventura.com.tr adresine özgeçmişinizi .pdf formatında göndermeniz beklenmektedir.