CAtenA - SMART PCR

Hızlı Bir Bakış

CAtenA, PCR sonuçlarını değerlendirmek için geliştirilmiş kullanımı kolay bir biyoinformatik çözümüdür. Bu eşsiz çözüm sayesinde manüel işlemlerin birçoğu otomatik hale getirildiği gibi PCR sonuç yorumlanması yüksek Teknoloji kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. CAtenA özellikleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.

1- 18 farklı PCR cihaz uygulama dosyalarının (Biorad, Roche, Qiagen, AriaMX gibi) export gibi başka herhangi bir manüel işlem gerektirmeden sisteme doğrudan yüklenebilir

2- Herhangi bir PCR kiti kolayca sisteme entegre edilebilir.

3- Herhangi bir Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) ile web servisleri üzerinden entegrasyona hazırdır ve mevcut LBYS’ye göre kolayca düzenleme yapılabilir.

4- Yapay zekâ teknikleri kullanılarak PCR sonuçları Negatif, Pozitif ve Tekrar olarak sınıflandırılır.

5- CAtenA tarafından yapılmış olan Negatif, Pozitif ve Tekrar sınıflamaları son onayı verecek uzmanları grafik arayüz üzerinde gösterilir ve uzmanlar tek bir tıklama ile son sonuca karar verebilirler.


6- CAtenA PCR sonuçları ve PCR dosyalarının geçmişe doğru erişebilirliğin sağlandığı bir platform sağlar.

7- CAtenA*, kullanıcıların sonuçları değerlendirmesine yardımcı olan Biorad CFX96*, Roche LightCycler96* and Qiagen RotorGene* gibi uygulamalara benzer özellikler içerir.

 

 

CAtenA, 3 farklı ülkede (Türkiye, İtalya ve Özbekistan) konumlanmış 21 PCR COVID-19 laboratuvarında test edilmiştir. 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile 4.5 Milyon civarında PCR test sonucu CAtenA ile değerlendirilmiş, sonuçları LBYS’ye gönderilmiştir ve halen çalışma dosyaları CAtenA üzerinde saklanmaktadır. 4.448.736 PCR test sonucunun CAtenA ön değerlendirmesi %97,96 kesinlikle yapılmıştır. Bu durum CAtenA ve uzmanın çok yüksek oranda aynı kararı verdiğini göstermektedir.

CAtenA bir servis olarak (SaS) kullanıldığı için kullanıcılara herhangi bir ek maliyet getirmez. CAtenA yaklaşık 2.5 dakika içerisinde 96 test sonucunu değerlendirebilecek kapasitededir. Türkiye’de günlük 12.000 test çalışan laboratuvarlarda CAtenA başarılı bir şekilde kullanılmıştır ancak bu bir üst limit değildir. CAtenA’nın günlük 1 Milyondan fazla test sonucu işleme kapasitesi vardır. CAtenA, kuyucuk barkod numarası dışında başka hiçbir sağlık verisi barındırılmaz.

 (*) CFX96, Bio-Rad Laboratories, Inc tescilli markası; LightCycler96, Roche tescilli markası; RotorGene, Qiagen GmbH tescilli markası, CAtenA, Ventura Yazılım tescilli markasıdır.


CAtenA - SMART PCR

A Quick Look

 

CAtenA is an easy to use bioinformatics solution that is focused on end to end automatic PCR result assessment and evaluation. With this novel solution, the manual processes are completely eliminated and also lack of knowledge about the PCR result interpretation is accomplished by using high technology. Briefly CAtenA highlights can be listed as follows:

1- Automatic loading of device files to CAtenA is supported for more than 18 different PCR devices including Biorad, Roche, Qiagen and AriaMX

Fig 1: PCR Run file loading for CAtenA

2- Any PCR kit can be easily integrated to CAtenA

3- CAtenA is ready to be integrated with any Laboratory Information System (LIS) based on web services which can be modified according to the existing LIS

4- By applying Artificial Intelligence techniques on loaded device files, automatic Negative, Positive and Re-Run pre-decisions are made

5- CAtenA pre-decisions are presented to user for the final expert evaluation and the experts may agree or disagree with the CAtenA pre-decision with one-click and decide on the final result

 

 


Fig 2: Comparative PCR Assessment of CAtenA and User

6- CAtenA behaves like a PCR run and results archive that enables user to trace backward runs

7- CAtenA* supports similar functionalities that exist on Biorad CFX96*, Roche LightCycler96* and Qiagen RotorGene* allowing user to make their self-assessment

Fig 3: Batch PCR Assessment of CAtenA Similar to Biorad CFX96

 

CAtenA has been experienced in 21 PCR COVID-19 laboratories located in three different countries (Turkey, Italy and Uzbekistan). As of 30 November, 2020 around 4.5 Million PCR test results are assessed, stored and sent to LIS using CAtenA. Accuracy of the CAtenA pre-decisions for 4,448,736 PCR test results is 97,96%. It means experts and CAtenA highly agrees on PCR test results.

Since CAtenA is a Software as a Service (SaS) solution, there is no extra cost for the CAtenA clients. CAtenA evaluation takes about 2.5 minutes to process 96 test results. In Turkey, CAtenA usage is reached to 12.000 results per day in some PCR laboratories but it is not an upper limit, CAtenA is capable of processing more than 1M test per day. As last remark, CAtenA does not store any sensitive health data except for well barcode numbers.

(*) CFX96 is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc; LightCycler96 is a registered trademark of Roche; RotorGene is a registered trademark of Qiagen GmbH and CAtenA is a registered trademark of Ventura Software