Site İçi Arama

Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Üniversite hastaneleri ve Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarlarından sonra artık LOINC kodları ve IHE standartlarıyla, Hastane Birlikleri Merkez Laboratuvarlarındayız!
ALIS, Türkiye’nin birçok bölgesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Laboratuvarları, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Özel Laboratuvarlar, Kan Bankaları ve çeşitli sağlık tesislerinde çalışan Laboratuvar Bilgi Yönetim Si stemidir.
ALIS, uluslararası platformda diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin tek ölçütü sayılan IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) testlerinden başarıyla geçerek, laboratuvar alan bilgisinde IHE deklarasyonuna sahip Türkiye’de ilk ve Nisan 2013 tarihi itibari ile tek yerli yazılımı olmuştur.
Merkezi Kullanım : ALIS’le bir merkezdeki farklı laboratuvarlar birbirine bağlanabildiği gibi, birden fazla merkez ve bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalıştırılır
Esneklik ve Entegrasyon: ALIS, farklı veri tabanları, yazılımlar (HBYS) ve cihazlar ile entegre çalışır. Her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile bütünleşik olarak çalışabildiği gibi hastanede kullanılan HBYS’nin değişmesi durumunda bile ALIS yeni gelen sistemle entegre olarak çalışmaya devam edebilir
Uzmanlık: LBYS, başlı başına bir uzmanlık alanıdır. AB ülkelerindeki ve ABD’deki uygulamaların % 79’unda tekil çözümler yerine, bütünleşik HBYS + LBYS çözümleri tercih edilmektedir. ALIS ayrıca Bakteriyoloji ve Kan Bankası uygulamalarında Türkiye’de öncü konumundadır
İzlenebilirlik : Hastanın testlerinin hangi aşamada olduğu sürekli olarak izlenebilir
Dogru Faturalandırma : Laboratuvarda çalışılan tüm testler faturalandırılır, testlerde kayıp ya da kaçak olmaz
Güvenilirlik, Tutarlılık : ALIS’le tüm süreçler sisteme dâhil edildiğinden, aksama veya karışıklık olmaz. Sonuçlar arasındaki tutarsızlıklar raporlanır. Tüm sonuçlar arşivlenir
Kullanım Kolaylıgı : Anlaşılır ekran ve menü tasarımı ile kullanıcılar, ALIS’te istedikleri işlemleri kolaylıkla yapabilirler
ALIS Web : ALIS Web ile hasta test istemleri web üzerinden girilebilir ve laboratuvara gelmeden önce barkodlanması sağlanabilir. Web üzerinden hasta sonuçları izlenebilir ve bu sonuçlara erişim kullanıcının özelliğine göre kısıtlanabilir.
 
ALIS’in Üstün Yanları
 • İhtiyaca göre hem web tabanlı hem de istemci/sunucu mimari
 • Oracle, MS-SQL ve Postgre ile %100 uyumlu
 • IHE standartlarında entegrasyon
 • LOINC kodlama sistemi
 • Turn Around Time Analizi
 • AON Analizi
 • Laboratuvar İş Zekası ve sınırsız istatistik çözümleri
 • ISO 15189 desteği
 • Akıllı tetkik istem yönetimi
 • TÜBİTAK-TEYDEB destekli cihaz entegrasyon kütüphanesi
 • MiddleWare çözümü
 • Elektronik depo talep ve takip sistemi
 • Örnek lokasyon takibi
 • LOT bazında sonuç takibi
 • Olmazların değil nasıl olurların peşindeyiz...
 • Size çözümsüzlük sunmayız, sizinle birlikte çözüm için çalışırız...
 • Kendi sistemimize göre çözüm sunmayız, ihtiyacınıza göre çözüm üretiriz...
 • ALIS merkezi/merkezi olmayan tüm modellerde, her HBYS yazılımı ile ve kurumun sahip olduğu VTYS* lisansı ile çalışabilir.
* Oracle 10x ve üzeri veya MS SQL Server 2005 üzeri veya Postgre 9.x ve üzeri